OBRA NOVA
Habitatge unifamiliar aïllat a Sant Cugat
Any de finalització de les obres 2005