El  taller  d'arquitectura  Josep Pahisa Duarte  es crea en 1993.

La seva finalitat és l'el·laboració d'estudis, la confecció de projectes i la direcció de les obres d'arquitectura, tant de rehabilitació com d'obra nova.


El taller es compost per dos arquitectes que treballen de forma transversal i estable amb una xarxa de col·laboradors externs que desenvolupen els aspectes més tècnics de cada projecte, tot coordinat i dirigit per nosaltres en totes les fases del procès projectual i d'obra.