REHABILITACIÓ:
Reforma i ampliació Pavelló Municipal i Sala Esportiva. Promoció pública
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Barcelona
Finalització 2003

Secció Pavelló


Secció Sala esportiva




Imatge exterior




Alçat