Parc del Cerro de San Miguel. Granada. (amb col·laboració amb Jordi- Mateu Macià Creus)
.
Concurs d’idees sobre Centre Cívic a Alcañiz. (amb col·laboració amb Jordi- Mateu Macià Creus i Tomàs Millán Mata).
Concurs de Joves Arquitectes (amb col·laboració amb Jordi -Mateu Macià Creus i Tomàs Millán Mata).
Membre del Jurat per al concurs d’idees de la proposta d’ordenació volumètrica en terrenys d’equipaments de la Rambla del Celler a Sant Cugat del Vallès.
Concurs per al nou Fitness i conjunt esportiu de la Rambla del Celler de Sant Cugat  del Vallès .
V Premi d'Arquitectura de Sant Cugat del Vallès
Concurs restringit Inmobiliaria OSUNA per la construcció de 123 habitatges a Can Mates de Sant Cugat del Vallès
V
Biennal 2009 d’Arquitectura del Vallès.
IX Premi d'Arquitectura de Sant Cugat del Vallès
Concurs restringit per l’edificació d’habitatge públic del Pla d’habitatge 2008-2011 de PROMUSA.
X Premi d'Arquitectura de Sant Cugat del Vallès